top of page
Search

Pantang Larang dalam Karangan


Ada perkara yang tidak disukai oleh penanda kertas peperiksaan karangan, dan sebagai dampaknya menjejaskan ‘impression’. Antaranya termasuklah penggunaan “kita”. Para pelajar diharapkan agar menggunakan “pihak” yang spesifik seperti pihak kerajaan, golongan B40, pihak polis, pertubuhan bukan Kerajaan (NGO), pihak sekolah, PIBG, dan sebagainya. Tegasnya, elakkan penggunaan kata ganti nama diri “kita” dalam penulisan karangan.

144 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page