top of page
Search

BM SPM ULANGAN (SPMU) SEPTEMBER 2023


Kertas 1

Bahagian A: Pembalakan Haram

Bahagian B:

S1: Menangani gejala rasuah

S2: Kraf tangan

S3: Kesan jika tidak pilih krjaya yg betul

S4:Manfaat aktiviti berbasikal

Kertas 2

1. Morfologi: Kata majmuk

2. Sintaksis: Ayat tanya

5.Peribahasa: Isi tempat kosong

8. Novel: Peristiwa pedoman

9.Rumusan: kebaikan & cara tentang pembelian dalam talian

186 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page