top of page
Search

Analisis Kertas BM SPM 2022

Updated: Sep 5


Bahagian A:

Tajuk: Amalan menabung dalam kalangan masyarakat

Format: Tiada

Bahagian B:

Tema: Sukan Rakyat

Tugasan: Manfaat-manfaat mempopularkan sukan tersebut

Domain: Awam

Format: Tiada


Tema: Vandalisme

Tugasan: Faktor yang menyebabkan vandalisme

Domain: Awam

Format: Tiada


Tema: Bencana Alam

Tugasan:Bentuk-bentuk bantuan yang boleh diberikan oleh negara-negara lain kepada negara yang terlibat

Domain: Awam

Format: Tiada


Tema: Kecemerlangan Akademik.

Tugasan: Usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk membantu murid-murid yangmenghadapi masalah tidak yakin dan stres.

Domain: Pendidikan

Format: Tiada.

209 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page