top of page

01 Jun 2022

Kaedah Membuat Rumusan

Praktis Sumatif SPM

- Kepimpinan Melalui Teladan

Bahan PdP     |   Jawaban

01 Jun 2022

Kaedah Membuat Rumusan

Praktis Sumatif SPM

- Kepimpinan Melalui Teladan

Bahan PdP     |   Jawaban

02 Jun 2022

Aplikasi dan Sistem Bahasa

Aspek Morfologi

- Kata Majmuk 

Bahan PdP     |   Jawaban 

03 Jun 2022

Pengayaan kosa kata

Kosa Kata Aras Tinggi / Berimpak

- Kosa kata yang luas dan jitu

- Mengangkat tahap karangan 

04 Jun 2022

Membuat Rumusan

Praktis Sumatif SPM

- Kaedah menjawab rumusan 

- Tema: E-Sukan 

Bahan PdP     |   Jawaban 

15 Jun 2022

Praktis Sumatif SPM

- Kaedah menjawab pemahaman petikan umum 

- Tema:Jadi Diri Remaja  

17 Jun 2022

Aspek Sintaksis

- Menukarkan ayat aktif kpd ayat pasif

bottom of page