top of page

13 Mei 2022

Sintaksis | Menganalisis Ayat

14 Mei 2022

Penulisan karangan jenis pendapatan / perbincangan

Kaedah Membina Introduksi

Tema: Kesihatan

Tajuk: Makanan seimbang

Fokus: Kepentingan

15 Mei 2022

Penulisan karangan jenis pendapatan / perbincangan

Kaedah Membina Perenggan isi [1]

Tema: Kesihatan

Tajuk: Makanan seimbang

Fokus: Kepentingan

16 Mei 2022

Penulisan karangan jenis pendapatan / perbincangan

Kaedah Membina Perenggan Isi [2]

Tema: Kesihatan

Tajuk: Makanan seimbang

Fokus: Kepentingan

17 Mei 2022

Penulisan karangan jenis pendapatan / perbincangan

Kaedah Membina Perenggan Isi [3]

Tema: Kesihatan

Tajuk: Makanan seimbang

Fokus: Kepentingan

18 Mei 2022

Penulisan karangan jenis pendapatan / perbincangan

Kaedah Membina Perenggan Penutup

Tema: Kesihatan

Tajuk: Makanan seimbang

Fokus: Kepentingan

24 Mei 2022

Sistem Bahasa | Tatabahasa

Pengaplikasian Sistem Bahasa

Kata kerja terbitan

- Subjektif

- Objektif

25 Mei 2022

Kaedah Membina Introduksi

Kaedah membina Introduksi

Tema/Tajuk: Patriotisme

Fokus: Usaha-usaha

03 Jun 2022

Pengayaan Kosa Kata

Pengayaan kosa kata esensi untuk memantapkan penulisan karangan

03 Jun 2022

Penulisan Karangan

Kepentingan Sains dan Teknologi

- Kesalahan Bahasa dalam Karangan 

- Kaedah penandaan kesalahan

bottom of page