top of page

17 Mei  2022

Karangan 

Kaedah Membina Perenggan Isi [3]

Tema: Kesihatan

Tajuk: Makanan seimbang

Fokus: Kepentingan

18 Mei  2022

Karangan 

Kaedah Membina Perenggan Penutup

Tema: Kesihatan

Tajuk: Makanan seimbang

Fokus: Kepentingan

24 Mei  2022

Sistem Bahasa | Tatabahasa

Pengaplikasian Sistem Bahasa

Kata kerja terbitan

- Subjektif

- Objektif

25 Mei  2022

Penulisan karangan 

Kaedah membina Introduksi

Tema/Tajuk: Patriotisme

Fokus: Usaha-usaha

03 Jun  2022

Pengayaan Kosa Kata

Pengayaan kosa kata esensi untuk memantapkan penulisan karangan

04 Jun  2022

Penulisan karangan

Kepentingan Sains dan Teknologi

- Kesalahan Bahasa dalam Karangan 

- Kaedah penandaan kesalahan

bottom of page