top of page

Kosa Kata Esensi

Memperkaya Kosa Kata demi Memperkasa PdP 

1. Gemblengan tenaga

2. Gandingan tangan 

Bermakna: kerjasama; usaha sama

 1. Untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan dengan sempurnanya, kita memerlukan gemblengan tenaga antara ahli kumpulan.

 2. Untuk menjayakan projek besar ini, kita memerlukan gemblengan tenaga  semua pihak yang terlibat.

 3. Dalam usaha memerangi wabak COVID-19, kita memerlukan gemblengan tenaga semua rakyat Malaysia untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan.

 4. Agar acara tersebut berjalan dengan lancar, penyelenggaraan memerlukan gemblengan tenaga daripada sukarelawan dan ahli krew.

 5. Untuk mencapai matlamat organisasi, kita memerlukan gemblengan tenaga  semua kakitangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Bermakna: kerjasama; usaha sama

 1. Kejayaan projek itu bergantung pada gandingan tangan semua ahli pasukan.

 2. Gandingan tangan antara dua buah negara tersebut telah membawa kepada pembangunan perjanjian perdagangan baru.

 3. Syarikat itu menggalakkan gandingan tangan antara kakitangan untuk mencapai matlamat bersama.

 4. Sekolah itu menganjurkan program gandingan tangan antara pelajar dari negara yang berbeza untuk mempromosikan pertukaran budaya.

 5. Gandingan tangan antarabangsa diperlukan untuk menangani isu global seperti perubahan iklim dan kemiskinan.

 6. Kejayaan rundingan keamanan bergantung pada gandingan tangan kedua-dua belah pihak.

bottom of page