top of page

01 April 2022

Aplikasi dan Sistem Bahasa

Golongan kata - Kata Nama

Bahan-bahan di bawah mengandungi pelbagai kesalahan bahasa dari segi penggunaan kata nama. Kenal pasti,
senaraikan, dan betulkan kesalahan-kesalahan tersebut dalam ruang yang disediakan.

02 April 2022

Pemahaman Petikan Umum 

- Anda Sihat Anda Ceria

Soalan objektif

03 April 2022

Karangan Pendek

Makanan seimbang 

- Berdasarkan poster yang disediakan, tuli sebuah karangan yang panjangnya 50 hingga 80 patah perkataan.

04 April 2022

Aplikasi dan Sistem Bahasa

Golongan kata I  Kata kerja

- Aspek Penyuntingan 

- Kesalahan Bahasa

05 April 2022

Aplikasi dan Sistem Bahasa

Golongan kata I  Kata Adjektif

- Aspek Penyuntingan 

- Kesalahan Bahasa

06 April 2022

Aplikasi dan Sistem Bahasa

Golongan kata I  Kata Tugas

- Aspek Penyuntingan 

- Kesalahan Bahasa

07 April 2022

Aplikasi dan Sistem Bahasa

Golongan kata I  Kata Tugas

- Aspek Penyuntingan 

- Kesalahan Bahasa

08 April 2022

Penulisan Karangan I Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi ialah pendidikan selepas tamat sekolah menengah atas. Kejayaan menempatkan diri diuniversiti merupakan kebanggaan ibu bapa yang telah berkorban demi pendidikan anak-anak.Bincangkan kebaikan-kebaikan pendidikan tinggi.

09 April 2022

Membuat Ringkasan I Isu Sukan

Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian, buat satu ringkasan tentang masalah-masalah yang melanda bidang sukan negara kita. Ringkasan anda hendaklah 80 – 100 patah perkataan.

10 April 2022

Membuat Ringkasan I Permainan Tradisional

Baca petikan di bawah dengan telitinya, kemudian buat satu ringkasan tentang usaha-usaha melestarikan permainan tradisional. Panjangnya ringkasan hendaklah 80 – 100 patah perkataan.

11 April 2022

Penulisan karangan 

Tajuk: Gotong-royong

Tugasan: Membina Pendahuluan

12 April 2022

Penulisan karangan 

Tajuk: Gotong-royong

Tugasan: Membina Perenggan Isi [1]

13 April 2022

Penulisan karangan 

Tajuk: Gotong-royong

Tugasan: Membina Perenggan Isi [2]

14 April 2022

Penulisan karangan 

Tajuk: Gotong-royong

Tugasan: Membina Perenggan Isi [3]

15 April 2022

Sistem Bahasa  

Kata Nama

Praktis Sumatif PT3 | Objektif 

16 April 2022

Pengayaan kosa kata

- keprihatinan

- informasi

- menggalakkan

- persekitaran

- lestari

17 April 2022

Pengayaan kosa kata

- gara-gara

- impak

- dek

- semesta

- anugerah

01 Mei  2022

Praktis Sumatif PT3

Sistem Bahasa

- Golongan kata: kata nama, kata kerja, kata adjektif & kata tugas

02 Mei  2022

Penulisan karangan

Kaedah Membina Introduksi

Tema: Ilmu Penyuluh Hidup

Tajuk: Aktiviti pengembaraan

Fokus: Persediaan

03 Mei  2022

Penulisan karangan

Kaedah Membina Perenggan Isi [1]

Tema: Ilmu Penyuluh Hidup

Tajuk: Aktiviti pengembaraan

Fokus: Persediaan

Isi: Makanan dan minuman yang mencukupi

04 Mei  2022

Penulisan karangan

Kaedah Membina Perenggan Isi [2]

Tema: Ilmu Penyuluh Hidup

Tajuk: Aktiviti pengembaraan

Fokus: Persediaan

Isi: Membawa kompas dan peta

05 Mei  2022

Penulisan karangan

Kaedah Membina Introduksi

Tema: Pendidikan

Tajuk: Konsep Pembelajaran Masa Depan

Fokus: Ciri-ciri

06 Mei  2022

Kajian Novel

Novel Pelari Muda

- Persoalan

07 Mei  2022

Penulisan 

Tajuk: Semangat patriotik

Kesalahan Bahasa dalam Karangan

08 Mei  2022

Penulisan 

Tajuk: Masalah Disiplin

Kesalahan Bahasa dalam Karangan

09 Mei  2022

Penulisan 

Peibahasa | Pelbagai situasi

Soalan objektif

10 Mei  2022

Penulisan 

Penulisan karangan

Tema: Kejiranan

Tugasan: Membina introduksi

13 Mei  2022

Sistem Bahasa

Menganalisis Ayat

- Subjek, Keterangan Subjek, Predikat, Keterangan predikat

14 Mei  2022

Karangan 

Kaedah Membina Introduksi

Tema: Kesihatan

Tajuk: Makanan seimbang

Fokus: Kepentingan

15 Mei  2022

Karangan 

Kaedah Membina Perenggan Isi [1]

Tema: Kesihatan

Tajuk: Makanan seimbang

Fokus: Kepentingan

16 Mei  2022

Karangan 

Kaedah Membina Perenggan Isi [2]

Tema: Kesihatan

Tajuk: Makanan seimbang

Fokus: Kepentingan

bottom of page