top of page
Bulat air (1).jpg

Bulat air dek pembetung, bulat manusia dek muafakat

Maksudnya: pentingnya kerjasama dan kesepakatan dalam masyarakat

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Pencerahan

Makna Literal: Secara literal, "bulat air kerana pembetung" merujuk kepada fenomena alam semula jadi, yakni air mengalir mengikut bentuk pembetung (saluran air) yang mengalirkannya. Hal ini menunjukkan bahawa air tidak mempunyai bentuk tetap dan mengambil bentuk saluran yang dilaluinya. Begitu juga, "bulat manusia kerana muafakat" bermaksud manusia bersatu dan harmoni melalui proses muafakat atau kesepakatan bersama.

Kesatuan dan Perpaduan: Peribahasa ini menggariskan pentingnya kesatuan dan perpaduan dalam kalangan manusia. Sama seperti air mengambil bentuk saluran, manusia juga membentuk sebuah komuniti yang kuat dan bersatu melalui perbincangan dan kesepakatan bersama. Hal ini menggambarkan bahawa kekuatan sebenar dalam masyarakat terletak pada kemampuan untuk bekerjasama dan mencapai kata sepakat.

Proses Muafakat: Muafakat atau kesepakatan yang dicapai melalui perbincangan bukan sahaja melambangkan demokrasi dalam usaha membuat keputusan tetapi juga menunjukkan kepentingan mendengar dan menghargai pandangan setiap individu dalam komuniti. Proses ini membina rasa saling menghormati dan pengertian antara anggota masyarakat

Bulat air (2).jpg

Sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk

Maksudnya: Kebersamaan dan tanggungjawab bersama dalam suka dan duka

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Pencerahan

Makna Literal: Secara literal, "bulat air kerana pembetung" merujuk kepada fenomena alam semula jadi, yakni air mengalir mengikut bentuk pembetung (saluran air) yang mengalirkannya. Hal ini menunjukkan bahawa air tidak mempunyai bentuk tetap dan mengambil bentuk saluran yang dilaluinya. Begitu juga, "bulat manusia kerana muafakat" bermaksud manusia bersatu dan harmoni melalui proses muafakat atau kesepakatan bersama.

Kesatuan dan Perpaduan: Peribahasa ini menggariskan pentingnya kesatuan dan perpaduan dalam kalangan manusia. Sama seperti air mengambil bentuk saluran, manusia juga membentuk sebuah komuniti yang kuat dan bersatu melalui perbincangan dan kesepakatan bersama. Hal ini menggambarkan bahawa kekuatan sebenar dalam masyarakat terletak pada kemampuan untuk bekerjasama dan mencapai kata sepakat.

Proses Muafakat: Muafakat atau kesepakatan yang dicapai melalui perbincangan bukan sahaja melambangkan demokrasi dalam usaha membuat keputusan tetapi juga menunjukkan kepentingan mendengar dan menghargai pandangan setiap individu dalam komuniti. Proses ini membina rasa saling menghormati dan pengertian antara anggota masyarakat

bottom of page